all repos — litestore @ ba32649ac2d3a11cb59a065386f9884e44e7f541

A minimalist nosql document store.

Allow space in document names
kaminski kaminski@naew.nato.int
Thu, 25 Mar 2021 21:27:39 +0100
commit

ba32649ac2d3a11cb59a065386f9884e44e7f541

parent

f076be8f2e0dc1ed0078082f374e1214f4cf3e39

1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

jump to
M src/litestorepkg/lib/server.nimsrc/litestorepkg/lib/server.nim

@@ -248,12 +248,12 @@ return result

req.route PEG_DEFAULT_URL: info.version = "v7" info.resource = matches[0] - info.id = matches[1] + info.id = matches[1].decodeUrl return req.processApiUrl(LS, info) req.route PEG_URL: info.version = matches[0] info.resource = matches[1] - info.id = matches[2] + info.id = matches[2].decodeUrl return req.processApiUrl(LS, info) raise newException(EInvalidRequest, req.getReqInfo()) except EInvalidRequest: